Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2013Η Γέννησις της Θεοτόκου

Η γέννησίς σου, Θεοτόκε, χαράν εμήνυσε πάση τη οικουμένη
εκ σου γαρ ανέτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών,
και λύσας την κατάραν έδωκε την ευλογίαν και καταργήσας τον θάνατο
εδωρήσατο ημίν ζωήν αιώνιον.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου